OMGEVINGSVERGUNNING HOF AAN DE DOMMEL ONHERROEPELIJK

De omgevingsvergunning voor Hof aan de Dommel is onherroepelijk. En dus kan de sloop van het huidige pand van Roothans IJzerwaren aan de Bergstraat in Dommelen (gem. Valkenswaard) begin mei van start. De ruimtelijke procedure kon snel worden doorlopen, aangezien we vroegtijdig overleg hebben gehad met alle omwonenden, waardoor er geen zienswijzen of beroepen zijn ingediend. Ook zorgt de coördinatieregeling, waarmee bestemmingsplan en omgevingsvergunning tegelijk in procedure werden gebracht, voor een kortere proceduretijd. Een belangrijk voordeel in tijden van krapte op de woningmarkt.

Alle woningen en appartementen zijn inmiddels verkocht.