OMGEVINGSVERGUNNING VIA VERSNELDE PROCEDURE

Wethouder Kees Marchal van Gemeente Valkenswaard en Olaf Schoofs van Symphony Estates hebben onlangs de overeenkomst getekend voor de realisatie van Hof aan de Dommel. De gemeenteraad stemde recentelijk in met een versnelde procedure. Voor het nieuwe bestemmingsplan wordt een extra snelle procedure gehanteerd, namelijk de zogenoemde coördinatieregeling: deze procedure draagt bij aan de gewenste woningbouwversnelling. Hierbij wordt tegelijk met de bestemmingsplanprocedure ook de omgevingsvergunning in procedure gebracht en dit betekent een verkorting van de proceduretijd. Deze aanpak heeft gemeente Valkenswaard slechts 1 x eerder gehanteerd. Een artikel hierover werd ook geplaatst in het Valkenswaards Weekblad.

Bekijk het artikel in het Valkenswaards Weekblad