Hof aan de Dommel Dommelen

WELSTANDSCOMMISSIE VOL LOF

In december 2019 hebben we het voorlopig ontwerp van Hof aan de Dommel voorgelegd aan de Welstandscommissie van de gemeente Valkenswaard. Hun oordeel was lovend.

‘De commissie spreekt haar waardering uit voor het plan, dat qua uitstraling een hoge ambitie laat zien, goed inspeelt op het dorpse karakter van de omgeving, goed past in de schaal van die omgeving en echt iets toevoegt aan de bestaande situatie. De hoge ambitie spreekt ook uit de wijze waarop kozijnen, erfafscheiding e.d. zijn vormgegeven.’

Dit betekent dat we een voorspoedige gemeentelijke procedure tegemoet zien. We verwachten dan ook dat de 6 woningen en 2 appartementen in Hof aan de Dommel rond de herfst van dit jaar in verkoop kunnen worden gebracht.